Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

Accés

Perfil d'ingrés

L’accés al doble Grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal està regulat per la preinscripció universitària en general. Per a més informació, podeu adreceu-vos a l’Oficina de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), a l’Edifici del Rectorat, o bé podeu consultar aquest enllaç.

Via d'accès, opció i nota de tall (Més informació)

Tot i que el grau és de lliure accés per a qualsevol persona, és aconsellable, que els estudiants que desitgin cursar-lo hagin realitzat estudis previs en:

Estudis previs
PAU: Cientificotècnica i Ciència de la salut
*Reconeixement de crèdits segons el cicle formatiu de grau superior

 

Notes de tall

Taules de Ponderació

Procediment de preinscripció i admissió

Preinscripció universitària. Per més informació podeu consultar aquest enllaç.

Accés per trasllat d'expedient

Segons l'article 9 de la Normativa Acadèmica dels graus UdL , no es permet accedir per trasllat d'expedient, l’estudiant haurà de fer la preinscripció universitària per sol·licitar l’accés a la UdL.