Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100302 ANATOMIA ANIMAL I T 6
100300 QUÍMICA T 6
100310 INTRODUCCIÓ A LA PRODUCCIÓ ANIMAL B 6
100307 BIOLOGIA ANIMAL T 6
100304 FISIOLOGIA ANIMAL I T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100311 AGRONOMIA B 6
100306 ESTADÍSTICA APLICADA T 6
100305 FISIOLOGIA ANIMAL II T 6
100301 BIOQUÍMICA T 6
100303 ANATOMIA ANIMAL II T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100308 ECONOMIA RURAL I DE L'EMPRESA B 6
100317 PATOLOGIA GENERAL I PROPEDÈUTICA B 6
100308 ECONOMIA RURAL I DE L'EMPRESA T 6
100383 PARASITOLOGIA T 3
100309 GENÈTICA T 6
100316 MICROBIOLOGIA I IMMUNOLOGIA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100313 REPRODUCCIÓ ANIMAL B 6
100318 MALALTIES INFECCIOSES I PARASITÀRIES B 9
100315 BENESTAR ANIMAL B 6
100314 MILLORA ANIMAL B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100312 NUTRICIÓ ANIMAL B 9
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100375 PRODUCTES D'ORIGEN ANIMAL B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100321 PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE REMUGANTS B 15
100354 ZOONOSI, SALUT PÚBLICA I BIOSEGURETAT B 9
100319 PRODUCCIÓ I GESTIÓ D'AUS B 15
100320 PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE PORCÍ B 15
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100355 ANATOMIA PATOLÒGICA ESPECIAL VETERINÀRIA B 6
100331 PRODUCCIONS RAMADERES ALTERNATIVES B 6
100367 CIRURGIA ANIMAL I MEDICINA INTERNA B 6
100359 DIAGNÒSTIC PER IMATGE B 6
100357 FARMACOLOGIA GENERAL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100365 CLÍNICA I SANITAT DE PORCÍ B 6
100366 CLÍNICA I SANITAT DE REMUGANTS B 6
100358 TERAPÈUTICA I TOXICOLOGIA VETERINÀRIA B 9
100382 CLÍNICA I SANITAT D'ÈQUIDS B 3
100364 CLÍNICA I SANITAT D'AUS B 6
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100332 FABRICACIÓ DE PINSOS O 6
100336 BIOTECNOLOGIA ANIMAL O 6
100385 CLÍNICA I SANITAT D'ANIMALS SILVESTRES B 3
100363 CLÍNICA I SANITAT D'ANIMALS ALTERNATIUS I EXÒTICS B 3
100361 DIAGNÒSTIC DE MALALTIES INFECCIOSES I PARASITÀRIES B 6
100388 ANÀLISI DE DADES ANIMALS / ANIMAL DATA ANALYSIS O 6
100334 GESTIÓ DE SUBPRODUCTES I RESIDUS RAMADERS O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100337 GESTIÓ DE FAUNA SILVESTRE O 6
100340 EXPERIMENTACIÓ ANIMAL I GESTIÓ DE CENTRES D'EXPERIMENTACIÓ O 6
100387 MICOTOXINES EN ALIMENTACIÓ I PRODUCCIÓ ANIMAL O 6
100330 PRODUCCIÓ ECOLÒGICA O 6
100335 EQUIPAMENT I CONTROL AMBIENTAL D'ALLOTJAMENTS RAMADERS O 6
100326 CADENA ALIMENTÀRIA, ALIMENTS, SEGURETAT I TRAÇABILITAT B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100362 CLÍNICA I SANITAT D'ANIMALS DE COMPANYIA B 12
6è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100376 TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA B 6
100344 PRÀCTIQUES EN EMPRESA B 12
100374 HIGIENE I INSPECCIÓ B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100380 ROTATORI EN SANITAT-CLÍNICA-ESCORXADOR-INDÚSTRIES B 15
100344 PRÀCTIQUES EN EMPRESA B 12
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100344 PRÀCTIQUES EN EMPRESA B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100345 TREBALL DE FI DE GRAU B 12
100381 TREBALL DE FI DE GRAU B 6