Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

Fitxa de la titulació

Nom

Doble Grau: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

Curs acadèmic

2023-2024

Crèdits ECTS

360 CTS

Preu crèdit ECTS

18,46 €

Centre que l'imparteix

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Any d'inici

2015

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (50%) Castella (40%) Anglès (10%)

Places

60

Coordinació

Irene López Helguera etseafiv.coordgvetcpa@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

El curs 2015-16 s'inicia, a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida, el Doble Grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal, únic a Catalunya i a Espanya.

Aquest Doble Grau constitueix la consolidació de la trajectòria de l’ETSEA en la impartició d'estudis universitaris en l'àmbit de la Ciència, Producció i Salut Animal. En el curs 2008-09 es va iniciar el Grau en Ciència i Salut Animal, també únic a Catalunya i a Espanya. La docència que s'ha impartit en aquest Grau durant tots aquests anys, en els quals les activitats pràctiques tutelades i el pràcticum han destacat com a una de les seves fortaleses, ha presentat uns indicadors de qualitat excel·lents. Aquesta formació ha permès que al voltant del 50% dels titulats hagin obtingut treball al món professional i que el 50% restant hagin decidit continuar els seus estudis optant per una especialització a nivell de màster o cursant els estudis del Grau de Veterinària. La modificació de Ciència i Salut Animal ha donat lloc a l'actual Grau de Ciència i Producció Animal, la qual cosa ha permès dissenyar un Doble Grau, en combinació amb Veterinària, de sis cursos acadèmics. 

El Doble Grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal reuneix en un únic itinerari estudis que habiliten legalment per exercir la professió de Veterinària i estudis que permeten formar titulats/des experts/es en gestió i maneig d'animals de granja, especialment quant a la gestió tècnica, econòmica, empresarial i sanitària amb la finalitat d'obtenir productes segurs, de qualitat i rendibles econòmicament d'una manera respectuosa amb el medi ambient.

La formació que s'ofereix en el Doble Grau inclou, a més d'una formació teòrica especialitzada, activitats pràctiques en grups reduïts i un contacte proper amb el sector. Les pràctiques externes, d'un semestre de durada, inclouran Pràctiques tutelades en empreses ramaderes, Rotatoris en clíniques, hospitals veterinaris i escorxadors i Pràctiques Externes. Per tant, els titulats rebran una formació integral de qualitat que els permetrà la seva inserció laboral en el sector professional. Aquí podeu veure una llista de les empreses col·laboradores amb les pràctiques de l'estudiantat.