Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

GARCIA HERNANDEZ, ESTHER

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIA ANIMAL
Email: esther.garcia@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Sanitat i Producció Porcina - UdL 1 COMPONENT FUNCIONAL DE LA PRODUCCIÓ PORCINA
MU en Sanitat i Producció Porcina - UdL 1 CONDICIONANTS ESTRUCTURALS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA
MU en Sanitat i Producció Porcina - UdL 1 OPTIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ PORCINA
MU en Sanitat i Producció Porcina - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) - UdL 2 COMPONENT FUNCIONAL DE LA PRODUCCIÓ PORCINA
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) - UdL 2 CONDICIONANTS ESTRUCTURALS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) - UdL 2 OPTIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ PORCINA
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 3 TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ ANIMAL
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 3 PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE PORCÍ