Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

GRASA BAÑON, MIRIAM

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIA ANIMAL
Adreça electrònica: miriam.grasa@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 3 PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE REMUGANTS
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 4 CLÍNICA I SANITAT DE REMUGANTS
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 PRÀCTIQUES EN EMPRESA
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 ROTATORI EN SANITAT-CLÍNICA-ESCORXADOR-INDÚSTRIES
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 TREBALL DE FI DE GRAU