Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

ESCOBET RIU, JUAN

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIA I ENGINYERIA FORESTAL I AGRÍCOLA
Adreça electrònica: juan.escobet@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Sanitat i Producció Porcina - UdL 1 CONDICIONANTS ESTRUCTURALS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) - UdL 2 CONDICIONANTS ESTRUCTURALS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 5 EQUIPAMENT I CONTROL AMBIENTAL D'ALLOTJAMENTS RAMADERS