Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

ROSSELLO VALLES, JOAN PERE

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIA ANIMAL
Adreça electrònica: joan.rossello@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 4 CLÍNICA I SANITAT D'ÈQUIDS
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 4 DIAGNÒSTIC PER IMATGE
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 4 PRODUCCIONS RAMADERES ALTERNATIVES
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 PRÀCTIQUES EN EMPRESA
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 ROTATORI EN SANITAT-CLÍNICA-ESCORXADOR-INDÚSTRIES
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 TREBALL DE FI DE GRAU