Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

LOPEZ ROMERO, PEDRO

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIA ANIMAL
Email: pedro.lopez@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Sanitat i Producció Porcina - UdL 1 COMPONENT FUNCIONAL DE LA PRODUCCIÓ PORCINA
MU en Sanitat i Producció Porcina - UdL 1 CONDICIONANTS ESTRUCTURALS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA
MU en Sanitat i Producció Porcina - UdL 1 OPTIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ PORCINA
MU en Sanitat i Producció Porcina - UdL 1 PORCÍ IBÈRIC
MU en Sanitat i Producció Porcina - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 1 INTRODUCCIÓ A LA PRODUCCIÓ ANIMAL
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) - UdL 2 COMPONENT FUNCIONAL DE LA PRODUCCIÓ PORCINA
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) - UdL 2 CONDICIONANTS ESTRUCTURALS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) - UdL 2 OPTIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ PORCINA
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 3 PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE PORCÍ
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 4 PRODUCCIONS RAMADERES ALTERNATIVES
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 5 EQUIPAMENT I CONTROL AMBIENTAL D'ALLOTJAMENTS RAMADERS