Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

MORERA CELDA, NEUS

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIA ANIMAL
Email: neus.morera@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 4 CLÍNICA I SANITAT D'AUS
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 4 DIAGNÒSTIC PER IMATGE
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 5 CLÍNICA I SANITAT D'ANIMALS ALTERNATIUS I EXÒTICS
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 TREBALL DE FI DE GRAU