Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

BASSOLS WOLF, MARTA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIA ANIMAL
Email: marta.bassols@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 2 MALALTIES INFECCIOSES I PARASITÀRIES
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 4 DIAGNÒSTIC PER IMATGE
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 5 CLÍNICA I SANITAT D'ANIMALS DE COMPANYIA
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 5 DIAGNÒSTIC DE MALALTIES INFECCIOSES I PARASITÀRIES
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 ROTATORI EN SANITAT-CLÍNICA-ESCORXADOR-INDÚSTRIES
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 TREBALL DE FI DE GRAU