Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

BENITO SEUMA, XAVIER

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIA ANIMAL
Adreça electrònica: xavier.benito@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 4 CIRURGIA ANIMAL I MEDICINA INTERNA
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 TREBALL DE FI DE GRAU