Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

TORRA BURGUES, ADA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIA ANIMAL
Email: ada.torra@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 1 INTRODUCCIÓ A LA PRODUCCIÓ ANIMAL
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 PRÀCTIQUES EN EMPRESA
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 ROTATORI EN SANITAT-CLÍNICA-ESCORXADOR-INDÚSTRIES
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 TREBALL DE FI DE GRAU