Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

TELLO VELAMAZAN, JULIA ESTHER

Categoria: SUBSTITUT 1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIA ANIMAL
Adreça electrònica: julia.tello@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 2 MALALTIES INFECCIOSES I PARASITÀRIES
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 5 CLÍNICA I SANITAT D'ANIMALS ALTERNATIUS I EXÒTICS
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 TREBALL DE FI DE GRAU