Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

MAYNEGRE SANTAULARIA, JORDI

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIA ANIMAL
Email: jordi.maynegre@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 3 PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE REMUGANTS
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 5 EQUIPAMENT I CONTROL AMBIENTAL D'ALLOTJAMENTS RAMADERS
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 TREBALL DE FI DE GRAU