Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

PALACÍN CHAURI, ROGER JOAN

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIA ANIMAL
Adreça electrònica: roger.palacin@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 1 BIOLOGIA ANIMAL
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 1 FISIOLOGIA ANIMAL I
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 2 REPRODUCCIÓ ANIMAL
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 TREBALL DE FI DE GRAU